Kurdin kanssa keittiössä

Parhaiden reseptien metsästystä Lähi-idästä. Myös vegaanisia ja vehnättömiä leivonnaisia.

Search

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä / Rekisteriasioita hoitava henkilö / Tietosuojavastaava

Nimi / blogi:   Riikka / Kurdin kanssa keittiössä
Sähköpostiosoite:  riikka(at)kurdinkanssakeittiossa.fi ja kurdin.kanssa(at)gmail.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus 

Tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen tilaaja voi itse päättää haluaako vain uutiskirjeen uusimmista postauksista tai mahdollisesti myös muuta blogiin liittyvää postia.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Lukijan tietoja kerätään niiltä, jotka tilaavat uutiskirjeen.

4. Rekisterin tietosisältö 

Uutiskirjeen tilaajilta kerätään etunimi ja sähköposti.

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes henkilö peruuttaa uutiskirjeen tai blogi lopetetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Mailchimp kerää uutiskirjeen tilaajien tiedot. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Kaikki sähköpostit / yksityisviestit ovat luottamuksellisia, jollei toisin ole sovittu.

8. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Uutiskirjeen tilaajalla aina mahdollisuus peruuttaa uutiskirje.Muokattu viimeksi 4.3.2019
Kurdin kanssa keittiössä –blogi pidättää oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin.